Určite ste si všimli, že naša stránka po piatich rokoch zmenila dizajn. Kategórie výrobkov zostali zachované, ale po ich otvorení je teraz výber jednotlivých výrobkov ľahší a prehľadnejší. V popise kategórie nájdete zoznam výrobkov a cez odkazy s hyperlinkami sa aj takto dostanete na konkrétny výrobok. Možnosť nakupovať v maloobchodnom alebo veľkoobchodnom balení zostala zachovaná, len je už priamo v možnostiach výberu.

Veríme, že tieto zmeny Vám uľahčia objednávanie a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.