FOAMING test zo vzorky moču na COVID-19

20,02 € bez DPH

Jediný certifikovaný rýchly test, ktorý rozpozná nákazu COVID-19 ešte pred prejavom príznakov.

Citlivosť: 92%, špecificita: 89%, celková presnosť: 90,5%

Množstvo
VYPREDANÉ

TEST PENIVOSTI
COVID-19 Sars COV-2 sa rýchlo množí, akonáhle vstúpi do tela. Medzitým, ako nastanú klinické príznaky a nálezy na pľúcach, sa v tele začnú objavovať niektoré metabolické a chemické zmeny. Niektoré z týchto zmien môžeme pozorovať takmer hneď v krvi a moči. Na to môžu nadväzovať testy, ako tento zatiaľ jediný test, ktorý rozpozná nákazu COVID-19 hneď po vstupe vírusu do tela a ešte v jeho inkubačnej dobe pred prejavením príznakov.

Základné kamene proteínovej štruktúry vírusu Sars COV-2 pozostávajú z aminokyselín serínu a arginínu. Reagujúca zložka v skúmavke Foaming Test je zvlášť citlivá na tieto aminokyseliny a ich metabolity. Z tohto dôvodu test rozhodne nefunguje u druhov chrípky, ktorých proteínová štruktúra sa skladá z aminokyselín lyzínu a glutamínu. Výrobca vyvinul test, ktorý z moču skúma metabolity Sars COV-2, nielen živý a mŕtvy vírus ako pri antigénových testov a PCR testov. Preto výsledky tohto testu sú ďaleko viac dôkazné, ako výsledky akéhokoľvek testu vrátane PCR, ktorý nákazu objaví neskôr.

Reagujúca zložka (MSK) v teste je špeciálne pripravená v laboratóriu a reaguje penením s niektorými látkami patriacimi k vírusu (a metabolitmi týchto látok), ktoré by normálne nemali byť v moči a sú spôsobené vírusom. Vzorka v skúmavke pení. Rýchlosť penenia sa zvyšuje priamo úmerne vírusovej záťaži v tele. Menej peny sa vyskytuje u ľudí s nízkou vírusovou záťažou a na začiatku infekcie po vstupe vírusu do tela a viac peny sa vyskytuje u ľudí s väčšou vírusovou záťažou tzn. na špičke priebehu infekcie.

Na základe údajov získaných z laboratórnych štúdií u pacientov s diagnostikovaným COVID-19 a zdravých jedincov, ktorí COVID-19 nemali, bola na skúmavke vytvorená farebná škála. Výsledky skúšky penivosti sa hodnotia podľa tejto farebnej škály.

  • rýchly
  • bez nutnosti odosielať vzorky do laboratória
  • odber vzorky z moču
  • návod je v českom jazyku

 

Sada obsahuje:

1x testovacie skúmavka s aktívnou látkou
1x extrakčné nádoba na moč
1x striekačka na presné stanovenie hladiny moču v skúmavke
návod na použitie


POSTUP VYKONANIA TESTU:

1) odskrutkujte viečko a odoberte moč do veľkej nádobky (nie do skúmavky)
2) zaskrutkujte viečko a strhnite nálepku na viečku
3) vezmite do ruky skúmavku a žltým viečkom ju nasaďte dovnútra na ventil v nádobke s močom (skúmavku nasadzujete zhora do nádobky)
4) moč začne vďaka podtlaku prúdiť nahor do skúmavky, je veľmi dôležité ju naplniť presne po čiernu rysku (ak sa nepodarí, tak odstránite alebo pridáte pomocou injekčnej striekačky presnepo rysku)
5) trepte skúmavkou 15 sekúnd
6) dvakrát kliknite na skúmavku, aby pena spadla a nechajte 60 sekúnd stáť na rovnom povrchu
7) tam kde končí hladina peny odčítajte výsledok

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Zelená zóna:
V moči sa nenachádza žiadna vírusová nálož. Prívetivý klinický nález. Ak sa nachádza výsledok penového testu u osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19, v zelenej zóne, jedná sa o úspešnú liečbu a vírusová nálož v tele bola zlikvidovaná. Osoby, ktorých výsledok penového testu sa nachádza v zelenej zóne, ale zároveň majú pozitívny test PCR: vzhľadom k tomu, že mohlo z nejakých dôvodov, ako je kontaminácia a / alebo skrížená reaktivita, dôjsť k chybnému vyhodnotenie PCR pozitivity, by sa príznaky mali vyhodnotiť v plne vybavenom zdravotníckom zariadení. Osoba by mala podstúpiť príslušné krvné testy, HRCT pľúc a opätovne absolvovať nový PCR test.

Žltá zóna:
Prítomnosť nižšej vírusovej nálože v moči (a / alebo patologických zmien spojených s vylučovaním určitých látok, ktoré by za normálnych okolností nemali byť v moči prítomné) znamená podozrivý klinický nález. U osoby je nutná ďalšia kontrola .

Oranžová zóna:
Prítomnosť vyššej vírusovej nálože v moči (a / alebo patologických zmien spojených s vylučovaním určitých látok, ktoré by za normálnych okolností nemali byť v moči prítomné) znamená nepriaznivý klinický nález. Osoby, ktoré majú príznaky ochorenia COVID-19, ktorých výsledky testu sa nachádzajú v oranžovej zóne, by mali kontaktovať najbližšie zdravotnícke zariadenie a zároveň maximálne dodržiavať pravidlá spoločenských rozostupov a hygienická a ochranná nariadenia. Osoby bez príznakov, ktorých výsledky testu sa nachádzajú v oranžovej zóne, by tiež mali kontaktovať najbližšie zdravotnícke zariadenie a maximálne dodržiavať pravidlá spoločenských rozostupov a hygienická a ochranná nariadenia. Tieto osoby by mali byť vyšetrené na ochorenie COVID-19 aj choroby močového ústrojenstva.

Červená zóna:
Prítomnosť veľmi vysokej vírusovej nálože v moči (a / alebo patologických zmien spojených s vylučovaním určitých látok, ktoré by za normálnych okolností nemali byť v moči prítomné) znamená závažný klinický nález. Všetky osoby, ktorých výsledky testu sa nachádzajú v červenej zóne, by mali okamžite prejsť do karantény, bezodkladne kontaktovať najbližšie plne vybavené zdravotnícke zariadenia a dodržiavať pravidlá spoločenských rozostupov a hygienická a ochranná nariadenia na najvyššej možnej úrovni. Všetky osoby, s ktorými prišli do kontaktu, je nutné podrobiť rovnakým podmienkam. Tieto osoby by sa mali nechať podrobne vyšetriť na ochorenie COVID-19 aj choroby močového ústrojenstva, aj keď nemajú žiadne príznaky.

TZMC19FOAM