AbeeX s r.o.

IČO: 44 915 853

DIČ: 2022878352

IČ DPH: SK2022878352 

Sídlo spoločnosti:
Majerská 468
956 07 Veľké Ripňany

Distribučné sklady:
Partizánske
Považská
Bystrica
Snina

Telefón: 0948629929, 0948699428

E-mail: info@evrecia.sk, obchod@evrecia.sk

WEB: www.evrecia.sk

Facebook: /evrecia